Lasten vakuutukset

 

Olipa kyseessä lapsen flunssa tai käden murtuminen kaatumisen yhteydessä lapsen huoltaja haluaa tarjota lapselle mahdollisimman hyvää ja nopeata hoitoa, jotta lapsi paranisi pian. Jos kaipaat turvaa julkisen sairaanhoidon rinnalle ja apua muun muassa lääkekulujen kanssa, on hyvä hankkia lapselle lapsen tapaturmavakuutus ja/tai sairauskuluvakuutus, jotka mahdollistavat myös yksityisten terveyspalveluiden käytön.

 

 

Lapsen tapaturmavakuutus kattaa nimensä mukaisesti vain lapsen tapaturmista aiheutuvia lääke- ja hoitokuluja. Lapsen sairauskuluvakuutus tai toiselta nimeltään lapsivakuutus puolestaan korvaa tapaturmien lisäksi myös sairauksista aiheutuvia kuluja. Lasten vakuutukset mahdollistavat hoitoon hakeutumisen valitsemaansa paikkaan, myös yksityiselle puolelle.

 

Lapsen tapaturmavakuutus

 

Lapsen tapaturmavakuutus myönnetään syntyneelle lapselle, eikä siihen tarvita terveysselvitystä. Eri yhtiöiden vakuutuksissa on eroja vakuutuksen myöntö- ja päättymisiän suhteen. Toisilla yhtiöillä vakuutus jatkuu automaattisesti aikuisen tapaturmavakuutuksena, kun taas toiset yhtiöt päättävät lapsen tapaturmavakuutuksen esimerkiksi, kun lapsi täyttää 18 vuotta ja tämän jälkeen on haettava uutta aikuisen tapaturmavakuutusta.

 

Lapsen tapaturmavakuutus maksaa turvasta riippuen muutamasta kymmenestä eurosta ylöspäin vuosittain. Jos haluaa hankkia edullisen turvan lapsen tapaturmavahinkojen varalta, on hyvä hankkia lapsen tapaturmavakuutus. Jos lapsen jalka murtuu pihaleikeissä tai käteen tulee haava, joka vaatii lääkärinhoitoa, lapsen tapaturmavakuutus korvaa hoidosta aiheutuvia kuluja.

 

Lapsen tapaturmavakuutukseen on myös mahdollista lisätä turva tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta ja korvaus tapaturmaisesta kuolemasta. Vakuutuksenottaja voi valita edunsaajat tapaturmaisen kuolemantapauksen korvaukselle. Jos vakuutukseen on lisätty korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta, siitä saa korvauksen vakuutukseen valitun vakuutusmäärän ja vamman haitta-asteen suhteessa. Korvausmäärä ei siis ole suoraan tapaturmavakuutukseen valitun haittakorvauksen määrä, vaan vamma arvioidaan ja korvaus maksetaan sen mukaan, minkälaista haitta-astetta vamma edustaa Sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksen mukaisesti. Esimerkiksi, jos vamman haittaluokka on 4 (luokat 1-20), maksetaan korvauksena 20 prosenttia vakuutukseen valitusta haittakorvauksen määrästä.

 

Lapsen sairauskuluvakuutus

 

Lapsen sairauskuluvakuutus (lapsivakuutus) korvaa tapaturmista aiheutuvien hoitokulujen lisäksi myös sairauksista aiheutuvia hoitokuluja. Lapsivakuutus sisältää yleensä myös korvauksen tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta. Lapsivakuutus voidaan myöntää syntyneelle lapselle tai sitä voidaan hakea syntymättömälle lapselle jo raskausaikana. Ennen lapsen syntymää myönnettävään vakuutukseen vaikuttaa äidin terveydentila ja syntyneen lapsen vakuutuksen myöntöön lapsen terveydentila. Lapsivakuutus korvaa sairauksien ja tapaturmien tutkimus- ja hoitokuluja. Pääsääntöisesti vakuutus korvaa vain Suomessa syntyneitä hoitokuluja. Lapsivakuutus päättyy vakuutetun täyttäessä tietyn määräiän (yleensä 15-25-vuotta) tai kun vakuutuksen vakuutusmäärä on kokonaan käytetty.

 

Syntymättömän lapsen vakuutus myönnetään odottavan äidin terveydentilan perusteella. Vakuutus myönnetään äidin terveysselvityksen ja neuvolakorttikopion perusteella. Vakuutusyhtiöstä riippuen syntymättömän lapsen vakuutus pitää hakea viimeistään muutamaa kuukautta ennen laskettua syntymäaikaa. Myös äidin ikä on hyvä huomioida vakuutuksen myöntöön vaikuttavana tekijänä, koska monet yhtiöt ovat rajoittaneet vakuutusten myöntöä yli 40-vuotiaille äideille.

 

Syntyneen lapsen vakuutus myönnetään lapsen oman terveysselvityksen perusteella ja vakuutus yleensä myönnetään vasta, kun lapsi on muutaman kuukauden ikäinen. Terveysselvityksen perusteella vakuutusyhtiö voi tehdä vakuutukseen rajoituksia esimerkiksi syntymän jälkeen havaitun sairauden osalta. 

 

Onko lapsen vakuutus voimassa urheilussa?

 

Lasten tapaturma- ja sairauskuluvakuutukset ovat yleisesti ottaen voimassa myös urheilutoiminnassa. Kannattaa kuitenkin tarkistaa, millainen vakuutus lapsellasi on. Lasten vakuutuksiin liittyy hyvin paljon vähemmän urheilurajoituksia kuin aikuisten vakuutuksiin, mutta kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota urheilurajoitusten ikärajoihin. Niissä on suuria eroja yhtiökohtaisesti.

 

Pääset vertailemaan ja ostamaan tapaturmavakuutuksia pian palvelumme kautta!

Lapsen tapaturmavakuutus kattaa nimensä mukaisesti vain lapsen tapaturmista aiheutuvia lääke- ja hoitokuluja.

 

Lapsen sairauskuluvakuutus tai toiselta nimeltään lapsivakuutus puolestaan korvaa tapaturmien lisäksi myös sairauksista aiheutuvia kuluja.