Venevakuutukset

 

Venevakuutukset ovat luonteeltaan vapaaehtoisen autovakuutuksen kaltaisia. Vakuutus kattaa omalle veneelle sattuneita vahinkoja, sovitussa laajuudessa. Koska veneille ei ole liikennevakuutuksen tyyppistä pakollista vakuutusta, venevakuutuksiin sisältyy vastuuvakuutus sellaisten toisille aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi, joista olet korvausvastuussa. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi veneellä törmääminen laituriin tai toiseen veneeseen.

 

 

Oman veneen ja sen varusteiden vakuutuksen kattavuuden voit valita suppeammista palo- ja varkausvakuutuksista laajoihin, omat törmäysvahingot kattaviin vakuutuksiin.

 

Tavanomaisissa varkaus-, myrsky- ja törmäysvahingoissa venevakuutukset toimivat varsin hyvin. Eroavaisuuksia vakuutusten välillä löytyy muun muassa voimassaoloalueissa, talvisäilytys- ja kuljetustilanteissa sekä varusteiden korvaamisessa.

 

Venettä vakuuttaessa kannattaa miettiä ensin oma lähtötilanne. Minkä kokoinen vahinko heilauttaa omaa taloutta, missä venettä käytetään ja minkä tyyppiset vahingot haluat vakuutuksen piiriin.

 

Venevakuutuksissa, toisin kuin auto- ja kotivakuutuksissa, täytyy edelleen useimmiten miettiä veneen ja varusteiden vakuutusmäärä eli päivänarvo. Valmistaudu siis tähän pohdintaan ennen vertailuun siirtymistä. Muista myös, että veneessä olevat henkilöt eivät ole vakuutettuna venevakuutuksella. Kannattaa siis tarkistaa myös matka- ja tapaturmavakuutusten ajan tasaisuus ja voimassaolo.

Moottori- tai purjeveneen turvaksi on tarjolla venevakuutus. Venevakuutuksella voi vakuuttaa veneen esimerkiksi ilkivalta-, varkaus-, myrsky-, palo- ja törmäysvahinkojen varalta. On hyvä tarkistaa, että vene on vakuutettu halutulla tavalla myös talvisäilytyksen aikana.