Tapaturmavakuutus - turvaa jokaiselle

 

Tapaturmavakuutuksella voit vakuuttaa itsesi tai läheisesi tapaturmasta aiheutuvien kulujen varalta. Näitä kuluja voi tulla esimerkiksi, jos kaadut ja loukkaat jalkasi tai poltat kätesi ruokaa tehdessäsi. Lääkärissäkäynneistä, hoidoista ja tutkimuksista sekä leikkaustoimenpiteistä aiheutuu nopeasti paljon yllättäviä kuluja. Ne ovat sellaisia kuluja, joita tapaturmavakuutuksesta korvataan. 

 

Tapaturmavakuutus on tärkeä henkilövakuutus, jolla saat helposti turvaa yllättävien tilanteiden varalle. Oli kyseessä sitten oma, lapsen tai puolison tapaturma, tärkeää on saada nopeasti parasta mahdollista hoitoa. 

 

Mielestämme on tärkeää miettiä myös tapaturman välillisiä seurauksia. Tapaturmavakuutus mahdollistaa myös sen, että voit halutessasi hakeutua hoitoon yksityiselle lääkäriasemalle. Vamman paranemisen kannalta on tärkeää päästä mahdollisimman nopeasti hoitoon. Sitä kautta myös toipumisaika usein lyhenee ja vamman paraneminen nopeutuu. Myös lapsille sattuu ja tapahtuu kaikenlaista ja nopea hoitoon pääsy on vanhemmille tärkeää.

Lisäturvaa vakuutukseen

Tapaturmavakuutukseen on myös mahdollista lisätä turva tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta. Edunsaajat mahdolliselle korvaukselle voit valita itse. Samoin voit lisätä vakuutukseesi tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan korvauksen. Tällöin tapaturmasta aiheutuneesta pysyvästä haitasta saat korvauksen valitsemasi vakuutusmäärän ja vammasi haitta-asteen suhteessa. Korvausmäärä ei siis ole suoraan tapaturmavakuutukseen valitsemasi haittakorvauksen määrä vaan vammasi arvioidaan ja korvaus maksetaan sen mukaan, minkälaista haitta-astetta vammasi edustaa Sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksen mukaisesti. Esimerkiksi, jos vammasi haittaluokka on 10 (luokat 1-20), saat korvauksena 50 prosenttia vakuutukseesi valitsemasi haittakorvauksen määrästä. 

Päiväraha tapaturmavakuutuksessa

Tapaturmavakuutukseen on joillakin yhtiöillä mahdollista valita myös päivärahakorvaus. Tällöin tapaturman satuttua vakuutuksesta maksetaan valittu päiväraha jokaiselta tapaturman vuoksi aiheutuneelta sairauslomapäivältä.

Huomioi ainakin nämä

Kiinnitä huomiota tapaturmavakuutusta ottaessasi erityisesti hoitokulujen vakuutusmäärään ja omavastuun suuruuteen. Onko kyseisellä vakuutusyhtiöllä enimmäiskorvausmäärä jokaista tapaturmaa kohden vai kenties koko vakuutusaikaa kohden eli siihen asti, kun täytät tietyn määräiän ja vakuutus päättyy? Onko tämä vakuutusmäärä tarpeeksi suuri? Onko vakuutus ilman omavastuuta vai onko siinä omavastuu jokaista tapaturmaa kohden?


Tapaturmavakuutus ja urheileminen

Tutustu tarkoin omaan tapaturmavakuutukseesi, jotta tiedät, onko se voimassa harrastuksissasi tai kokeillessasi vaarallisempaa urheilulajia. Pääsääntöisesti tapaturmavakuutukset ovat voimassa ylläpitäessäsi omaa kuntoasi esimerkiksi käymällä lenkillä, jumpassa, pelaamassa sulkapalloa tai uimassa. Jos kuitenkin harrastat jotakin lajia niin, että osallistut itse tai osana joukkuetta urheiluseuran tai urheiluliiton järjestämiin kilpailuihin sarjatasosta välittämättä, ei tapaturmavakuutus ole voimassa kilpailuissa eikä harjoiteltaessa näihin. Kilpaurheiluun vakuutuksen voi saada voimaan lisämaksusta.

 

Tapaturmavakuutuksista on myös rajattu pois erinäisten riskialttiiden lajien harrastaminen tai kokeilu. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi laitesukellus, off-pistelasku, moottoriurheilu, kamppailulajit, amerikkalainen jalkapallo ja ilmailulajit. Jokaisella yhtiöillä on oma listaus vaarallisista lajeista, joissa vakuutus ei ole voimassa. Osassa yhtiöitä vakuutuksen voi lisämaksusta saada voimaan tiettyihin lajeihin. On myös sellaisia lajeja, joihin vakuutusta ei saa voimaan edes lisämaksusta. Tällöin voi yrittää selvittää ulkomaisten vakuutusyhtiöiden tarjontaa, jos esimerkiksi tietylle ulkomaanmatkalle haluaisi vastaavaa turvaa kuin tapaturma- tai matkustajavakuutuksessa on. 

 

Urheilurajoitukset koskevat myös lasten vakuutuksia. Vakuutusyhtiöt ovat rajanneet kilpaurheilun ja riskialttiit lajit tietyn ikäisiltä lapsilta. Ikärajat urheilurajoitusten osalta vaihtelevat 12-20 ikävuoden välillä. Urheiluseurat tarjoavat urheileville lapsille omia vakuutuksia. Kannattaa kuitenkin tutustua tällaisten vakuutusten sisältöön, koska usein lasten tapaturmavakuutukset ovat kattavampia kuin lisenssivakuutukset, jos vain lapselle iän puolesta riittää perinteinen tapaturmavakuutus.

 

Tapaturmavakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuvia tutkimus- ja hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita, lääkkeitä, leikkaustoimenpiteitä ja fysikaalista hoitoa.

Tapaturmavakuutukseen voi myös sisällyttää pysyvän haitan korvauksen ja korvauksen tapaturmaisesta kuolemasta.