Sairauskuluvakuutus

 

Sairauskuluvakuutukset antavat turvaa sairauksien ja tapaturmien aiheuttamiin hoitokuluihin. Sairauskuluvakuutus korvaa sekä julkisen että yksityisen sairaanhoidon kustannuksia, joten jokainen voi itse valita hoitopaikkansa. Sairauskuluvakuutus korvaa tutkimus- ja hoitokuluja sekä lääkkeitä ja mahdollistaa myös erikoislääkäripalveluiden käytön.

 

Lapsille ja aikuisille on omat sairauskuluvakuutukset, mutta tietyt yhtiöt tarjoavat myös tuotteita, jotka jatkuvat automaattisesti lapsivakuutuksesta aikuisen sairauskuluvakuutukseksi, ilman erillisiä terveysselvityksiä.

Terveysselvitys sairauskuluvakuutuksessa

Jokainen täyttää terveysselvityksen sairauskuluvakuutusta hankkiessaan. Terveysselvityksellä annetaan tietoja vakuutettavan terveydentilasta, aiemmista sairauksista ja mahdollisista vammoista, joilla voi olla merkitystä vakuutuksen myöntämiseen. Terveysselvityksen perusteella vakuutus voidaan myös myöntää tietyin rajoituksin - vakuutetulla olemassa olevan sairauden tai vamman perusteella vakuutuksen korvauksiin tehdään rajoituksia. Oikeiden ja täydellisten tietojen antaminen on tärkeää, ettei vastaan tule tilanteita, jossa korvauksia ei makseta tai vakuutus irtisanotaan.

Lapsivakuutukset

Lapsivakuutus voidaan myöntää syntyneelle lapselle tai sitä voidaan hakea syntymättömälle lapselle jo raskausaikana. Ennen lapsen syntymää myönnettävään vakuutukseen vaikuttaa äidin terveydentila ja syntyneen lapsen vakuutuksen myöntöön lapsen terveydentila. 

 

Lapsivakuutus korvaa sairauden ja tapaturmien tutkimus- ja hoitokuluja. Pääsääntöisesti vakuutus korvaa vain Suomessa syntyneitä hoitokuluja. Lapsivakuutus päättyy vakuutetun täyttäessä tietyn määräiän (yleensä 15-25-vuotta) tai kun vakuutuksen vakuutusmäärä on kokonaan käytetty.

 

Lapsivakuutus sisältää myös korvauksen tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta. Kannattaa kuitenkin tarkistaa varsinkin pysyvän haitan vakuutusmäärä, koska lapsivakuutuksessa se on usein suhteellisen pieni. Lapsella kannattaakin olla erillinen tapaturmavakuutus, joka on yleensä ilman omavastuuta ja jonka vakuutusmääriä voi muokata laajemmin.

 

Syntymättömän lapsen vakuutus myönnetään odottavan äidin terveydentilan perusteella. Vakuutus myönnetään äidin terveysselvityksen ja neuvolakorttikopion perusteella. Vakuutusyhtiöstä riippuen syntymättömän lapsen vakuutus pitää hakea viimeistään muutamaa kuukautta ennen laskettua syntymäaikaa. Myös äidin ikä on hyvä huomioida vakuutuksen myöntöön vaikuttavana tekijänä, koska monet yhtiöt ovat rajoittaneet vakuutusten myöntöä yli 40-vuotiaille äideille. 

 

Syntyneen lapsen vakuutus myönnetään lapsen oman terveysselvityksen perusteella ja vakuutus yleensä myönnetään vasta, kun lapsi on muutaman kuukauden ikäinen. Terveysselvityksen perusteella vakuutusyhtiö voi tehdä vakuutukseen rajoituksia esimerkiksi syntymän jälkeen havaitun sairauden osalta. 

Lapsille ja aikuisille on tarjolla omat sairauskuluvakuutukset.

Sairauskuluvakuutuksella voit turvautua yllättävien sairaanhoitokulujen varalta. Sairauskuluvakuutus korvaa sairauden ja tapaturman tutkimus- ja hoitokuluja sekä lääkkeitä. Nopea hoitoon pääsy myös auttaa sinut tai lapsesi nopeammin terveeksi.