Eläinvakuutukset

 

Perheen lemmikkieläimistä, varsinkin koirista ja kissoista, on tullut vakuutusnäkökulmasta täysiverisiä perheenjäseniä. Nykyään lemmikkejä vakuutetaan jopa perheen huoltajia kattavammin.

 

 

Eläinvakuutuksilla lemmikkejä voidaan vakuuttaa sairauden ja tapaturman eläinlääkärikulujen sekä kuoleman varalta. Lemmikkieläinvakuutukseen voidaan lisätä myös vastuuvakuutus, joka korvaa lemmikkieläimen ulkopuoliselle aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja. Osalla yhtiöitä lemmikkieläinvakuutus on sidottu kotivakuutukseen eli sen saa vain, jos kotivakuutus on myös kyseisessä yhtiössä. 

 

Tiettyjen vakuutusturvien enimmäiskorvausmäärät ja omavastuut voivat olla valittavissa, mutta suurimmalle osalle turvista vakuutusyhtiöillä on kiinteät vakuutusmäärät ja omavastuut. Kannattaa myös kiinnittää huomiota, vähennetäänkö omavastuu kerran kalenterivuodessa vai jokaisesta sairaudesta tai tapaturmasta erikseen. 

 

Eläinlääkäriasemien ja vakuutusyhtiöiden väliset suorakorvausjärjestelmät ovat tehneet korvauksenhakuprosessit hyvin nopeiksi ja vaivattomiksi, mikä lisää entisestään vakuutusten käyttöä ja kiinnostusta lemmikkieläinvakuutuksia kohtaan.
 

Koiran ja/tai kissan turvaksi on tarjolla erilaisia lemmikkieläinvakuutuksia. Lemmikkieläinvakuutus korvaa lemmikkisi sairaudesta tai tapaturmasta johtuvia yllättäviä sairaanhoitokuluja. Vakuutukseen on mahdollista lisätä myös turva kuoleman varalle.