Rakennusvakuutus

 

Jos asut muussa kuin asunto- tai kiinteistöosakeyhtiössä, tarvitset irtaimistovakuutuksen lisäksi myös vakuutuksen asuinrakennukselle ja tontilla oleville muille rakennuksille (rakennusvakuutus). Rakennusvakuutus antaa turvaa arvaamattomien vahinkojen varalle.

 

Rakennusvakuutus on tarpeellinen, jos asuu omakotitalossa tai omistaa vapaa-ajan asunnon. Omakotitaloasuja tarvitsee irtaimistovakuutuksen lisäksi myös rakennusvakuutuksen asuinrakennukselle ja tontilla oleville muille rakennuksille sekä rakennusten käyttöä palvelevalle omaisuudelle, kuten lämmityslaitteille ja putkistolle.

 

Toisilla vakuutusyhtiöillä tontti, jolla rakennus on, tulee vakuuttaa erikseen ja toisilla, tontilla oleva maaperä, kasvusto sekä pienemmät rakennelmat, kuten leikkimökit, kuuluvat rakennusvakuutukseen. Isommat piharakennukset, kuten autotalli ja varastot, tulee aina vakuuttaa omalla rakennusvakuutuksella.

 

Rakennusvakuutus korvaa irtaimistovakuutuksen tapaan äkillisiä ja odottamattomia rakennusvakuutuksen piirissä olevien kohteiden vahinkoja. Vakuutuksen omavastuun voi valita oman riskinsietokykynsä mukaan – mitä pienempi omavastuu sitä isompi vakuutusmaksu ja toisin päin.

 

 

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

 

Kotivakuutukseen kannattaa aina sisällyttää vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Vastuuvakuutus antaa turvaa niihin vahinkoihin, jotka sinä olet varomattomuudellasi aiheuttanut ja joista olet lain mukaan korvausvastuussa. Korvauksen saajana vastuuvakuutuksessa on aina joku ulkopuolinen henkilö tai taho. Esimerkiksi, jos sinä tai lapsesi vahingossa kaadatte pyörän naapurin autoa vasten ja auton kylki naarmuuntuu pahoin, vastuuvakuutus korvaa naapurin auton korjauskuluja. 

 

Oikeusturvavakuutus puolestaan korvaa niitä kustannuksia, joita sinulle tai perheenjäsenellesi aiheutuu lakimiesavun käyttämisestä. Vakuutus korvaa yleensä vain yksityiselämään liittyviä riitoja pois lukien esimerkiksi lasten elatukseen ja tapaamisoikeuksiin tai avioliiton päättämiseen liittyviä riitoja. Myöskään työhön tai yritystoimintaan liittyvät riidat eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. 

 

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ovat tärkeä osa kotivakuutustasi. Kannattaa tarkistaa vakuutussopimuksestasi ja -ehdoista, millaisia rajoituksia tai enimmäiskorvausmääriä oma vakuutuksesi sisältää.

Rakennusvakuutuksella vakuutat kiinteää omaisuuttasi, kuten omakotitalon, piharakennukset, mökin tms.