Kodin irtaimistovakuutus

 

Kodin irtaimistovakuutus turvaa kodissasi olevia tavaroita, kuten huonekaluja, astioita, vaatteita ja kodin elektroniikkaa. Myös kotisi kiinteät sisusteet, kuten keittiön kalusteet, lattia- ja seinäpinnat, kuuluvat kodin irtaimistovakuutukseen. Kiinteiden sisusteiden korvausmäärä vaihtelee paljon yhtiöittäin, joten muista varmistaa, onko vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä riittävä.

 

Mitä kodin irtaimistovakuutus korvaa?

Kodin irtaimistovakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti vahingoittuneen omaisuuden korjaamisesta aiheutuneita kuluja tai uuden omaisuuden hankkimista vahingoittuneen tilalle. Vahingoittuneen omaisuuden iällä ja kunnolla on merkitystä korvauksen määrää laskettaessa. Omaisuus / tavara arvioidaan korvaustilanteessa joko iän perusteella tai tämän päivän käyvän arvon perusteella. Mikäli omaisuus arvioidaan iän perusteella, voidaan siihen tehdä niin sanottuja ikävähennyksiä. Onkin hyvä muistaa, että tunnearvo voi olla merkittävästi suurempi kuin tavaran käypä arvo. Valitettavasti tunnearvoa ei voi vakuuttaa.

 

Varmista matkatavaroiden kuuluminen kotivakuutukseesi

Kodin irtaimistovakuutukseen voi sisältyä myös matkustettaessa mukana olevat matkatavarat. Tarkistathan, kuuluuko sinun kotivakuutukseen matkatavarat ja jos kuuluu, niin millainen omavastuu ja korvausmäärä matkatavaroiden osalta on.

 

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Kotivakuutukseen voi ja kannattaa sisällyttää vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Vastuuvakuutus antaa turvaa niihin vahinkoihin, jotka sinä olet varomattomuudellasi aiheuttanut ja joista olet lain mukaan korvausvastuussa. Korvauksen saajana vastuuvakuutuksessa on aina joku ulkopuolinen henkilö tai taho. Esimerkiksi, jos sinä tai lapsesi vahingossa kaadatte pyörän naapurin autoa vasten ja auton kylki naarmuuntuu pahoin, vastuuvakuutus korvaa naapurin auton korjauskuluja.

 

Oikeusturvavakuutus puolestaan korvaa niitä kustannuksia, joita sinulle tai perheenjäsenellesi aiheutuu lakimiesavun käyttämisestä. Vakuutus korvaa yleensä vain yksityiselämään liittyviä riitoja pois lukien lasten elatukseen ja tapaamisoikeuksiin tai avioliiton päättämiseen liittyviä riitoja. Myöskään työhön tai yritystoimintaan liittyvät riidat eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

 

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ovat tärkeä osa kotivakuutustasi. Kannattaa tarkistaa vakuutussopimuksestasi ja -ehdoista, millaisia rajoituksia tai korvausmääriä oma vakuutuksesi sisältää.

 

 

Kodin irtaimistovakuutus turvaa kodissasi olevia tavaroita äkillisten ja odottamattomien vahinkojen varalta. Laaja kotivakuutus sisältää yleensä seuraavia turvia: palo-, myrsky- tulva-, vuoto-, luonnonilmiö- ja rikosturvat sekä asumisen keskeytysturvan. Matkatavarat sisältyvät myös monilla yhtiöillä kotivakuutukseen.

Kotivakuutukseen voi ja kannattaa myös sisällyttää vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.