Henkivakuutukset

 

Puhumme ja vertailemme palvelussamme pääasiassa riskihenkivakuutuksia. Nämä vakuutukset eivät kerrytä mitään säästöjä, vaan antavat nimenomaan taloudellista turvaa vakuutetun läheisille kuolemantapauksen varalta. 

 

Henkivakuutus on hyvin yksinkertainen vakuutus. Jos vakuutettu kuolee, maksetaan vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä vakuutetun omaisille tai vakuutetun nimeämälle edunsaajalle.

Kenelle?

Riskihenkivakuutuksella voit vakuuttaa itsesi tai omaisesi koska vain. Henkivakuutuksen tarve korostuu varsinkin, jos taloudessa on pieniä lapsia, isot lainat tai talouden toimeentulo on vahvasti yhden henkilön varassa.

 

Mitä aikaisemmin mietit henkivakuutuksen tarvetta, sitä helpompi se on todennäköisesti saada. Valitettavasti me usein mietimme vakuutusta vasta sitten kun sairaus tai muu vastaava on jo kohdannut, eikä vakuutusta enää saa - ainakaan ilman rajoituksia.

Terveysselvitys henkivakuutuksessa

Jokaisen vakuutetun tulee täyttää terveysselvitys henkivakuutusta hankkiessaan. Terveysselvityksellä annetaan tietoja vakuutettavan terveydentilasta ja sen perusteella vakuutus voidaan joko myöntää tai jättää myöntämättä. Terveysselvityksen perusteella se voidaan myös myöntää tietyin rajoituksin. Oikeiden ja täydellisten tietojen antaminen on tärkeää, ettei vastaan tule tilanteita, jossa korvauksia ei makseta tai vakuutus irtisanotaan.
 

Henkivakuutuksen tarve korostuu erityisesti silloin, jos on lapsia ja lainaa. Vakuutuksella voi varmistaa, että perilliset pärjäävät, jos pahin tapahtuu.