Mikä muuttui liikennevakuutuksissa 2017?

 

Uusi liikennevakuutuslaki astui voimaan 1.1.2017. Uudistus toi jonkin verran muutoksia mm. liikennevakuutuksen sisältöön ja voimassaoloon. Nämä muutokset velvoittavat kaikkia vakuutusyhtiöitä toimimaan samoin periaattein ja käytännöin. Lisätietoja lain sisällöllisistä muutoksista löydät Liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuilta.

 

Kuluttajan näkökulmasta muutos näkyy erilaisina hinnoittelumalleina ja bonuskäytäntöinä. Jatkossa nämä muutokset tulevat vaikeuttamaan itselle sopivan vakuutuksen ja vakuutusyhtiön valintaa. Tällä hetkellä markkinoilla on käytössä kahdenlaisia liikennevakuutuksia; aiemmin otetut vakuutukset, jotka jatkuvat entisin ehdoin ja maksuin, sekä tänä vuonna alkavia, uusiin hinnoittelumalleihin perustuvia sopimuksia.

 

Koska tulevaisuutta ja tulevia vahinkoja on vaikea ennustaa, on itselle sopivinta ratkaisua haettava jossain määrin arvioiden kautta. Yleisesti ottaen me Vakuutuskettulaiset emme vertaile vakuutuksia niiden hinnan perusteella, mutta ajoneuvojen vakuutuksissa sen merkitys väistämättä korostuu.

 

Uutta vakuutusta ottaessa tai vakuutusyhtiön vaihtamista pohtiessa kannattaa huomio kiinnittää vakuutuksenottajan henkilökohtaisen vahinkohistorian (bonus) käsittelyyn ja hinnoittelumallien eroihin. Älä tee päätöstä pelkästään yhtiön tarjoaman bonusprosentin tai hinnan perusteella, vaan pyri arvioimaan itselle ja omalle ajoneuvokalustolle parhaiten sopiva ratkaisu. Yhden ajoneuvon kanssa ratkaisun hakeminen on melko helppoa, mutta jos samalla vakuutuksenottajalla on useampia ajoneuvoja voi vahinkohistorian merkitys korostua huomattavasti. Tämä siksi, että osa yhtiöistä tarjoaa bonusratkaisuja, joissa samaa vahinkohistorian perusteella laskettavaa bonusta voi käyttää useassa ajoneuvossa. Toisaalta, mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut liikennevakuutusta, useat vakuutusyhtiöt antavat sinulle lähtöbonuksen.

 

Mitä muutoksia kukin vakuutusyhtiö tarjoaa?

Tässä suuntaa antavia tietoja, jotka on kerätty vakuutusyhtiöiden omista tiedotteista ja verkkosivuilta sekä yhtiöiden kanssa käydyistä keskusteluista. Muutoksia tulee varmasti vuoden edetessä, kun useampi yhtiö ottaa Liikennevakuutuslain muutoksen suomat mahdollisuudet käyttöönsä. Kerromme näistä uudistuksista sitä mukaa kun vakuutusyhtiöt niitä tuovat markkinoille.

 

Op, Pohjantähti ja Folksam eivät tehneet muutoksia tarjontaansa tässä vaiheessa. Kukin yhtiö lupaa tiedottaa muutoksista alkuvuoden tai kevään edetessä.

 

Fennia teki pieniä viilauksia lisäten ”bonusturvan” kaikkiin edellytykset täyttäviin liikennevakuutuksiin. Bonukset eivät laske ensimmäisen liikennevahingon vuoksi, jos bonus on ollut 70 % kolmen vuoden ajan (bonusturva).

 

Ifin muutokset ovat hyvin pieniä. He lupaavat lähtöbonukseksi 30 %. Muita muutoksia bonus- tai hinnoittelumalleissa ei ole aiemman ”Loistokuski” edun lisäksi.

 

Eniten muutoksia tarjoaa Turva, LähiTapiola ja Suomen Vahinkovakuutus (eli PopVakuutus ja Säästöpankin vakuutukset).

 

LähiTapiolalla maksimibonus on jatkossa 80 %. Samoin he ovat ottaneet uusia hinnoittelumalleja käyttöön, eli liikennevakuutuksessa on enemmän hintaan vaikuttavia tekijöitä. ”Bonusturva”, eli ensimmäinen liikennevahinko ei vaikuta bonukseen. Jatkossa saat kaikille autoillesi sekä moottoripyörillesi samat bonukset.

 

Turvalla maksimibonus on jatkossa 80 %. Uudet liikennevakuutukset sisältävät uusia hinnoittelumalleja, jolloin liikennevakuutuksessa on enemmän hintaan vaikuttavia tekijöitä. ”Bonusturva” mahdollistaa ensimmäisen liikennevahingon ilman bonuksien tippumista. Sinulla tulee kuitenkin olla puhdas vahinkohistoria kolmelta viimeiseltä vuodelta.

 

Suomen Vahinkovakuutus myy vakuutuksia sekä PopVakuutus, että Säästöpankin vakuutukset brändeillä. Muutokset tulivat voimaan heti vuoden vaihteessa ja tarjoavat ”Suomen kovimman” maksimibonuksen 83 % sekä lähtöbonuksen 40 %. Saat samat bonukset jokaiseen autoon ja moottoripyörään, jolle otat liikennevakuutuksen. Myös nämä uudet liikennevakuutukset sisältävät ”bonusturvan”, eli ensimmäinen vahinko ei vaikuta bonukseen.

 

OP Vakuutus kiirehti perässä kertomalla omasta uudistuksestaan, joka tulee voimaan myöhemmin keväällä. Maksimibonus uudessa liikennevakuutuksessa tulee olemaan 80 %, lähtöbonus 40 % ja bonusturva on voimassa, kun vakuutuksen bonukset ovat olleet kaksi vuotta maksimitasolla.

 

Lain muutoksen myötä yhtiöt voivat käyttää vakuutuksenottajan vahinkohistorian perusteella muodostuvaa bonusta useassa tai kaikissa vakuutuksenottajan ajoneuvoissa. Näissä uudenlaisissa vakuutussopimuksissa vahingon vaikutukset koskevat kuitenkin vain kyseistä ajoneuvoa. Tällä hetkellä näitä uudenlaisia vakuutuksia tarjoavat LähiTapiola, Turva ja Suomen Vahinkovakuutus.

 

Kun olemme tutkineet yhtiöiden uusia liikennevakuutusehtoja, on niissä monia yksityiskohtia, joihin kaipaamme vielä tarkennuksia. Käymme lisää keskusteluja yhtiöiden kanssa ja tarkennamme viestintää kevään edetessä. 

LIIKENNEVAKUUTUSLAKI UUDISTUI 1.1.2017

Vakuutusyhtiö voi huomioida asiakkaan vakuutus- ja vahinkohistorian joustavammin.

Vakuutuksen laiminlyönnin seuraukset kovenivat.

Vahinkojen käsittelyajat lyhenevät.

 

Lähde: Liikennevakuutuslaki 2017. Liikennevakuutuskeskus