Blogi

Vuosi vaihtui - mikä muuttui vakuutusalalla?
Vuosi vaihtui - mikä muuttui vakuutusalalla?
11/01/2017 - 23:04

Suomi 100 –juhlavuosi käynnistyi upeasti ja tiedossa on tapahtumarikas vuosi. Oli hienoa seurata Ylen välityksellä varmasti toistaiseksi Suomen näyttävintä ilotulitusta Töölönlahdella Sandstormin säestyksellä. Samalla huomasin, ettei vakuutusmies voi olla miettimättä ilotulitteiden mahdollisesti aiheuttamia silmävammoja ja tulipaloja sekä niistä aiheutuvien vahinkojen määrää. Tällä kertaa vahingotkin jäivät pieniksi, eli juhlavuosi alkoi tässäkin mielessä hyvin positiivisessa vireessä. Jokainen silmävamma on kuitenkin liikaa, toivottavasti pysyviltä vammoilta vältyttiin.

Kun Suomi juhlii ensimmäistä sataa vuottaan, suomalainen vakuutustoiminta alkoi yli 50 vuotta aiemmin paloapuyhdistysten perustamisella. Näiden reilun 150 vuoden aikana vakuutustoiminnan kehittyminen on ollut varsin vakaata ja varovaista – mutta nyt olemme siirtyneet mielenkiintoiseen kehitysvaiheeseen.

Uusi liikennevakuutuslaki

Vuosi 2017 pyörähti käyntiin Liikennevakuutuslain uudistuksella ja muutama vakuutusyhtiö toi markkinoille uudenlaiset liikennevakuutustuotteet. Laki toi mukanaan jonkin verran muutoksia mm. vakuuttamisvelvollisuuteen ja korvauskäsittelyn aikatauluihin. Kuluttajan päätöksenteon näkökulmasta muutokset painottuvat uudenlaisiin hinnoittelumalleihin ja vahinkohistorian eli bonuksen hyödyntämismahdollisuuksiin.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että muutama yhtiö on panostanut uudistuksiin ja haluavat uusia asiakkaita uudistusten avulla. Näillä yhtiöillä panostus on pohjautunut riskivastaavan hinnoittelun kehittämiseen uusien hinnoittelumallien avulla. Onnistuminen tämän tyyppisissä harjoituksissa nähdään muutaman vuoden päästä – mutta ehdottomasti mukava nähdä pientä eloa tuotekehityksessä. Muut yhtiöt peesaavat totutusti perässä ja lisää ”uudistuksia” tullaan varmasti näkemään vuoden edetessä.

Uuteen aikaan

Muiden vakuutustuotteiden osalta suuria uudistuksia ei olla perinteisten vakuutusyhtiöiden toimesta juuri nähty. Uudistuksia on kyllä tulossa ja siinäkin mielessä alkanut vuosi tulee olemaan mielenkiintoinen. Maailmalla on syntynyt uusia vakuutustoimijoita, jotka ovat keskittyneet vahvasti asiakaskokemukseen ja kuluttajien arkeen ja sen helpottamiseen. On hyvin kiinnostavaa seurata, koska näitä toimijoita nähdään Suomen markkinoilla tai syntyykö tänne uusia paikallisia kilpailijoita. 

Vertaisvakuuttamisen tulemista on odoteltu ja joitakin harjoituksia on jo vuosia ollut markkinoilla mm. Saksassa. Nyt tälle sektorille saatiin toimija myös Suomesta, kun Fair.com julkaisi oman palvelunsa Slushissa viime vuoden lopulla. Kovin kiinnostavaa nähdä ja kuulla, millainen vastaanotto palvelulla on ollut. Ainakin ilmainen olut Slushin yhteydessä nosti ensimmäisen vuorokauden latauslukuja merkittävästi. Mielenkiinnolla jäädään seuraamaan Fair:n tarinaa.

Vakuutuksenottajalle pohdittavaa

Kuluttajan kannalta toivon, että mahdollisia tulevia vahinkoja ja omaa taloutta jaksettaisi sen verran pohtia, että oma vahingonsietotaso olisi mietitty. Tarvitaanko nykyisessä elämäntilanteessa turvaa ilman omavastuuta vai kestääkö talous parin sadan euron vahingot? Tarvitaanko matkapuhelimelle tai muille laitteille erillinen tuotevakuutus, vai riittäkö kotivakuutus sopivalla omavastuulla. Kannattaako omavastuun poistamiseksi ottaa erillinen vakuutus tai vertaisvakuutus? Kun vakuutustarjonta tulee erilaistumaan ja vaihtoehtojen kirjo lisääntymään, myös näiden vertaileminen ja valintojen tekeminen tulee vaikeutumaan – vaikka vaikeaa ja aikaa vievää se on nytkin.

Toisaalta muutoksia on odotettavissa paljon laajemminkin. Esim. liikennevakuutuksen yhteydessä muutokset vakuutuksen hinnoittelussa pohjautuvat perinteiseen ajatukseen auton käytöstä ja omistamisesta. Samaan aikaan on valmisteilla Liikennekaari –lainsäädännön uudistus, mikä mahdollistaa aivan uudenlaisten liikkumisen palveluiden kehittämisen. Tämä puolestaan haastaa vakuutustoimijat monen muun toimialan mukana aivan uudenlaiseen tilanteeseen – ja silloin puhutaan merkittävistä uudistuksista.

Kerättävän tiedon käyttö ja hallinta

Keskustelua halukkuudesta jakaa tietoa eri toimijoiden käyttöön on toistaiseksi käyty melko vähän ja mielipiteet jakautuvat selkeästi. Kuluttajista osa on valmis jakamaan itsestä kerättyä dataa eri toimijoiden käyttöön, mikäli sillä on riittävästi merkitystä käytettävien palveluiden sisältöön tai hinnoitteluun. Toiset ovat jyrkästi tätä suuntausta vastaan, eivätkä halua jakaa tietoa omasta ajokäyttäytymisestään tai liikkumisaktiivisuudestaan. Suhtautumisessa saattaa tapahtua nopeasti muutoksia, jos esimerkiksi ajoneuvojen verotus tai käyttömaksut perustuvat ajoneuvoista kerättävään tietoon. Toistaiseksi keskustelu on ollut vilkkainta kaupparyhmittymien bonuskorttien kautta kerättävän tiedon hyödyntämisen osalta – ja mielipiteet tässäkin keskustelussa jakaantuvat. Datan hallinnan luotettavuus ja toimijoiden uskottavuus on ratkaisevaa tässä keskustelussa. Pilottihankkeista karkaavat tiedot, kuten esim. Soneran ja Semelin harjoituksessa äskettäin kävi, eivät paranna maaperää.

Älykodit eli kotiautomaatiolla varustetut asunnot mahdollistavat asumisesta ja kiinteistöjen käytöstä kerättävän tiedon hyödyntämisen myös vakuutusten hinnoittelussa. Samoin ainakin pilottitarkoituksissa käytetään erilaisia rannekkeita, joilla mitataan ihmisten elintapoja. Saatua tietoa hyödynnetään muun muassa uusien terveyspalveluiden ja vakuutusten kehittämisessä. Riittävillä houkuttimilla tätä tietoa kuluttajat ovat tulevaisuudessa valmiimpia luovuttamaan erilaisten toimijoiden hyödynnettäviksi – mutta millä aikataululla ja missä laajuudessa? Keskustelua tiedon hyödyntämisestä tarvitaan ja sitä varmasti on luvassa.

Mutta mennään kehityksessä askel kerrallaan ja katsotaan ensin mitä vuosi 2017 tuo tullessaan. Ainakin Vakuutusketun tuote- ja palveluvertailun kuluttajien käyttöön, helpottamaan sopivien vakuutusratkaisujen löytymistä, vertailemista ja ostamista.

 

Talvisin terveisin

Pasi

Rakentuu
Vakuutuskettu etenee polullaan
24/11/2016 - 16:44

Vakuutusketun tarina alkoi rakentua loppukesällä 2016 ja se on jatkunut syksyn aikana tiiviin kehitystyön merkeissä. Lähes kaikissa rakennusprojekteissa matkaan mahtuu monenlaisia yllätyksiä, käänteitä ja haastavia tilanteita, mutta polku eteenpäin on aina löytynyt. 

Vakuutusketun rakentaminen etenee hyvin, suunnitelmien mukaisesti - vaikka aika kulkeekin välillä nopeasti. Olemme kuunnelleet kuluttajia kaiken aikaa - ja asiakastarpeesta Vakuutuskettu on syntynytkin. Palvelu on pian testattavissa ja toivomme saavamme paljon rehellistä palautetta. Vain sen avulla voimme kehittää palvelusta aidosti arkeen hyötyä tuovan apurin. Meidän tekijöiden kannalta tuo hetki on samaan aikaan kovin odotettu, äärimmäisen innostava ja kivalla tavalla jännittävä.

Asiakkaat haluavat helppoa palvelua verkossa

EPSI Rating julkaisi hiljattain vakuutusalan asiakastyytyväisyystutkimuksen. Tulosten mukaan asiakkaat ovat varsin tyytyväisiä vakuutusyhtiöihin, mutta asiakastyytyväisyys on kuitenkin laskussa. Tyytyväisimmät kuluttaja-asiakkaat ovat Turvalla, kuten useasti aiemminkin. Onnea Turva!

Alan sisäistä kilpailua kuvastavat tutkimukset ovat sinänsä kiinnostavia, mutta ehkä asiakastyytyväisyyden laskun taustat selviäisivät paremmin toimialojen välisessä tarkastelussa. Asiakasodotukset kasvavat paljon palvelujen kehittymistä nopeammin.

Yhteistyötä vakuutusyhtiöiden kanssa

Olen käynyt Vakuutusketun asialla lukuisia keskusteluja vakuutusyhtiöiden ja tulevien kumppaneiden kanssa. Johtopäätökseni on, että suomalaista vakuutustoimialaa leimaa rauhallisuus, perinteisyys ja usko vakaaseen toimialan sisältä syntyvään ja johdettavaan kehittämiseen. Digitaalisuus korostuu puheissa ikään kuin se olisi irrallinen osa-alue, muusta toiminnasta erillinen kehityskohde. Ehkä ennemminkin kyse on vielä nykytoimintojen digitoinnista.

Vastaanotto uuteen vakuutusten vertailupalveluun ei kaikissa vakuutusyhtiöissä ole ollut varauksettoman positiivista, ennemminkin vaivaantunutta. Koen, että alalla pelätään uusia toimijoita – ja samaan aikaan tiedetään, että uusia kuluttajapalveluita syntyy ja uudenlaisia palvelukanavia rakentuu. Tietoisuus uusien asiakaslähtöisten palvelujen rantautumiselle on olemassa, mutta vakuutusalan hengen mukaisesti vallitseva olotila olisi hyvin kelvannut jatkossakin. Myös vakuutusalalla tiedostetaan, että kuluttajat päättävät, mitä kanavia he haluavat käyttää. Välttämättä kaikki kuluttajat eivät koe vakuutusyhtiöiden palvelua kaikkein kiinnostavimpana asiointitapana, vaan tilaa on myös uusille verkkopalveluille – ja samaan aikaan tilaa jää myös vakuutusyhtiöiden omille palveluille. Sen sijaan, että jotkut vakuutusyhtiöt näkevät palvelumme uhkana, tulisi se nähdä mahdollisuutena lisätä kuluttajien keskuudessa ymmärrystä vakuutuksista sulkematta pois sitä, että vakuutuskettu.fi on vakuutusyhtiöillekin uusi palvelukanava.

Vakuutusketun ja vakuutusyhtiöiden yhteistyö etenee hyvässä hengessä vaikkakin alan hengen mukaisesti suorastaan hengästyttävän rauhallisella tahdilla. Erittäin hyviä ja antoisia yhteistyökeskusteluja on takana, useita edessä ja yhteistyö hyvässä alkukiihdytysvaiheessa.

Ulkomaiset vertailupalvelut herättävät pelkoa

Vakuutusyhtiöiden suhtautumista selittää osaltaan ulkomaisten vertailupalveluiden korostunut hintavertailupainotteisuus, mikä on ymmärrettävästi omiaan luomaan mielikuvia, ehkä kauhukuviakin kuluttajien houkuttelemisesta pelkällä hinnalla. Vakuuttamiseen puhdas hintakilpailu sopii äärimmäisen huonosti. Oleellista on valintaa tehdessä miettiä omaa elämäntilannetta, taloudellista kestokykyä poikkeustilanteissa ja omia arvostuksia. Ei vakuutuksissa, eikä muissakaan hankinnoissa voi hinnan merkitystä sulkea pois, mutta sen pitäisi olla vain yksi elementti muiden päätöksentekoon vaikuttavien seikkojen joukossa.

Vakuutuskettu paneutuu vaihtoehtoihin ja niiden eroihin

Rakennamme Vakuutusketun palvelua korostaen vakuutusten sisällöllistä vertailua. Vertailemme vakuutusten kattavuutta, ehtokohtien eroja, korvauskäytäntöjä, asiakaspalautteita ja ennen kaikkea tulemme rakentamaan palvelun, jossa voit etsiä juuri sinun elämäntilanteeseen ja arvostuksiin sopivia vakuutusratkaisuja. Hinnan kuuluu toki kulkea näissä vertailuissa mukana, mutta hinnan sopivuuden itsellesi voit arvioida parhaiten itse. Siksi emme ole ottaneet hintaa lainkaan vertailukomponentiksi, vaan kerromme vakuutuksen hinnan vertailutulosten ohessa.

Seuraavassa blogissa avaamme tarkemmin, mitä Vakuutusketun vertailupalvelu pitää alkuvaiheessa sisällään ja miten palvelu laajenee. Tällä hetkellä teemme töitä, että pääset pian tutustumaan ja arvioimaan palvelun ensimmäistä vaihetta. Odotamme kuulevamme sinusta. Kerro kokemuksia, odotuksia ja toiveitasi, jotta Vakuutuskettu pysyy tarpeistasi ajan hermolla. Haluamme onnistua vastaamaan odotuksiasi askel kerrallaan. Eihän Roomaakaan päivässä rakennettu…

 

Terveisin

Pasi

 

Vakuutusketun tarina, tästä se alkaa!
03/11/2016 - 17:19
blog

 

Vakuutusketun syntymisen taustalla vaikuttaa monet kokemukset ja niiden luoma innostus tehdä asioita uudella tavalla. Pitkään vakuutusalalla toimineena olemme kerta toisen jälkeen kuulleet asiakaspalautteissa ja -tutkimuksissa, kuinka vaikeina ja hankalina vakuutukset koetaan. Epäkiinnostaviin asioihin ei myöskään haluta käyttää aikaa ja energiaa, vaan ne haluttaisiin hoitaa tarpeen tullen helposti ja vaivattomasti – mielellään jonkin helppokäyttöisen luotettavan palvelun avulla. Erilaisten palveluiden käyttö on tullut niin arkiseksi tavaksi hoitaa asioita, että asiakkaiden odotukset palveluita kohtaan ovat nousseet aivan toiselle tasolle. Ja oikeutetusti, sillä digipalveluiden rakentamisessa tuntuu vain mielikuvituksen ja uskalluksen rajoittavan palveluiden kehittämistä.

Näiden asioiden innoittamina lähdimme rakentamaan vakuutuskettu.fi –palvelua, helpottamaan omaan elämäntilanteeseen sopivien vakuutusratkaisujen löytämistä, vertailua ja ostamista. Tavoitteena tehdä palvelu, mistä löytyy vastaukset askarruttaviin kysymyksiin sekä vakuutusvaihtoehdot ja niiden erot selkeästi ja läpinäkyvästi esiteltyinä. Näin sinä voit tehdä mahdollisimman vaivattomasti valinnan itsellesi parhaiten sopivasta vakuutusratkaisusta.

Vakuutuskettu.fi –palvelu rakentuu vaiheittain, yhdessä asiakkaiden ja yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa. Jostain on lähdettävä liikkeelle, me päätimme aloittaa muutamilla ratkaisuilla ja laajennamme palvelua ensivaiheen kokemusten pohjalta. Rakentamisen aikatauluista ja seuraavista vaiheista tulemme kertomaan sivuillamme. Haluamme myös saada sinulta aitoa palautetta palvelusta, odotuksista ja tarpeista. Tästä tulee juuri niin hyvä palvelu, kuin sinä haluat.

Vakuutuskettu kokoaa myös tietoa niille, jotka jaksavat olla kiinnostuneita vakuutus –otsikon alla tapahtuvista asioista. Palvelusta löytyy kootusti vakuutusyhtiöiden viestintää sekä ajankohtaisia asioita vakuuttamisesta ja siihen kiinteämmin tai löyhemmin kytköksissä olevista asioista.

Kesän aikana maailmalla on valitettavan paljon sattunut ja tapahtunut. Myös poikkeustilanteissa Vakuutuskettu on hereillä ja auttaa sen, mitä ikinä pystyy. Kannattaa laittaa osoite talteen ja seurata viestintää.

Tavataan täällä ja somessa!